Til hovedinnhold

Fabrication and performance of asymmetric tubular H2 membranes based on LWM-LSC composites

Fabrication and performance of asymmetric tubular H2 membranes based on LWM-LSC composites

Kategori
Poster
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
Presentert på
SSPC-18
Sted
Oslo
Dato
18.09.2016 - 23.09.2016
År
2016