Til hovedinnhold
Norsk English

Atomskalamodellering

Kategori

Programdeltagelse

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 200022
  • Norges forskningsråd / NN2615K

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

Dato

21.09.2012

År

2012

Vis denne publikasjonen hos Cristin