Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan kan gigantanlegg for lakseoppdrett på eksponerte lokaliteter gi mer effektiv arealbruk?

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • NTNU Samfunnsforskning AS
  • Norsk institutt for naturforskning
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
  • Norges geologiske undersøkelse

År

2012

Forlag

Universitetsforlaget

Bok

Kampen om plass på kysten : interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen

ISBN

9788215020242

Side(r)

241 - 260

Vis denne publikasjonen hos Cristin