Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan oppleves meklingsordningen av foreldrene? : Resultater fra evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov

Sammendrag

I denne studien ser vi nærmere på hvilke forhold som har betydning for foreldrenes opplevelse av meklingen. Vi har undersøkt i hvilken grad foreldrenes opplevelse varierer i forhold til sakstype og om avtale er oppnådd. Et viktig funn er at foreldre i de «vanskelige» sakene, det vil si barnefordelingssaker generelt og ekteskaps- og samboersaker hvor foreldrene ikke oppnådde avtale, også er positive til både mekler og meklingen, men i litt mindre grad enn resten. Analysene våre viser videre at foreldre i disse sakene fremstår som mer positive til at mekling er obligatorisk, og en langt større del av disse foreldrene angir at meklingen var avgjørende for avtalen.

Dette er andre artikkel publisert i forbindelse med evalueringen av meklingsordningen som ble utført av SINTEF og NTNU Samfunnsforskning. Den første artikkelen ble publisert i Fokus på familien nr 2, 2011. Siste artikkel skal omhandle oppnåelse av barnets beste. Sluttrapport fra prosjektet ble offentliggjort 28. august 2011, og er også til-gjenge-lig online: www.sintef.no/familievern.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Heidi Jensberg
  • Marian Ådnanes
  • Gry Mette D. Haugen
  • Minna Rantalaiho
  • Tonje Lossius Husum

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • NTNU Samfunnsforskning AS

År

2012

Publisert i

Fokus på familien

ISSN

0332-5415

Sted

Oslo

Forlag

Universitetsforlaget

Årgang

40

Hefte nr.

2

Side(r)

100 - 122

Vis denne publikasjonen hos Cristin