Til hovedinnhold
Norsk English

Sykefravær i kommunale tjenester

Sammendrag

Denne artikkelen analyserer variasjon i legemeldt sykefravær de siste ti årene i kommunale sykehjem, hjemmetjenester, grunnskoler og barnehager innenfor en kommunaløkonomisk ramme. Informasjon fra ulike offentlige individregister er summert opp for hver tjeneste, for hver kommune, for hvert kvartal og koplet med annen informasjon om kommunene. Resultatene fra paneldataanalyser tyder på at kommunenes rammebetingelser (inntekter, kostnader, behov og etterspørsel etter tjenestene m.m.) ikke har vesentlig betydning for nivået på sykefraværet eller på utviklingen i sykefraværet i kommunale tjenester i perioden 2000–2010. Ett viktig unntak er at sykefraværet i sykehjem og hjemmetjenester går ned når bemanningen øker.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • NTNU Samfunnsforskning AS

År

2011

Publisert i

Søkelys på arbeidslivet

ISSN

1504-8004

Sted

Oslo

Forlag

Universitetsforlaget

Årgang

28

Hefte nr.

4

Side(r)

335 - 354

Vis denne publikasjonen hos Cristin