Til hovedinnhold
Norsk English

Bedre føre var. Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger

Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Odd Steffen Dalgard
  • Kristin Schjelderup Mathiesen
  • Erik Nord
  • Solveig Osborg Ose
  • Marit Aase Rognerud
  • Leif Edvard Aarø
  • Ellinor F. Major

Institusjon(er)

  • Folkehelseinstituttet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Helse

År

2011

Forlag

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Hefte nr.

2011:1

ISBN

978-82-8082-442-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin