Til hovedinnhold
Norsk English

Et nei til all genteknologi er en etisk kortslutning

Sammendrag

https://www.tu.no/artikler/et-nei-til-all-genteknologi-er-en-etisk-kortslutning/544809

Vanlig avl gir store og ukontrollerte endringer i arvematerialet til dyr og planter. Skulle «føre-var-argumentet» brukes like blindt her som i genteknologidebatten, ville verden sulte.

Kategori

Kronikk

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Bioteknologi og nanomedisin
  • SINTEF Konsernstab
  • SINTEF Industri / Industri - Administrasjon

År

2024

Publisert i

Teknisk Ukeblad

ISSN

0040-2354

Vis denne publikasjonen hos Cristin