Til hovedinnhold
Norsk English

Demografikostnad og endringer i helsetilstand. Dokumentasjonsrapport for delprosjekt 2A: Empirisk analyse av sammenhengen mellom utvikling i levealder og endringer i helsetilstand

Sammendrag

Denne rapporten dokumenterer resultater av analyser av sammenhengen mellom utvikling i levealder og
endringer i helsetilstand. Analysene er ett av flere delprosjekter i et prosjekt SINTEF har utført på oppdrag
fra Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.
Resultatene inngår som del av underlagsmaterialet for å vurdere hvordan betydning av økt levealder kan
operasjonaliseres i langsiktig framskrivningsarbeid og i kortsiktig budsjettarbeid for helse- og
omsorgstjenestene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2023

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2023:01000

ISBN

978-82-14-07859-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin