Til hovedinnhold
Norsk English

Hvorfor er det så vanskelig å ta bærekraftige valg i matbutikken?

Sammendrag

I en verden hvor bærekraft blir brukt som markedsføring kan det være vanskelig å navigere som forbruker. FNs analyser viser at verden ikke lengre gjør framgang på å nå FNs bærekraftsmål, og varsellampene lyser rødt. Matindustrien er et område forbundet med høye klimagassutslipp, og er en kompleks industri. Selv om mye arbeid gjøres for å kutte utslipp, er behovet fortsatt stort

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Oppdragsgiver

  • EC/H2020 / 101036588
  • Norges forskningsråd / 333163

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2023

Vis denne publikasjonen hos Cristin