Til hovedinnhold
Norsk English

Energikrisen i Europa og det norske kraftmarkedet

Sammendrag

Dette notatet oppsummerer en serie workshoper som ble organisert våren 2022 av FME-sentrene NTRANS,
CINELDI, ZEN, HighEFF, Include, NorthWind og HydroCEN, sammen med NTVA og DNVA. Ved noen workshoper
ble flere partnere invitert inn på arrangørsiden.
Bakgrunnen for workshopene var en lengre periode med svært høye energipriser i Europa, som forplantet seg
til høye strømpriser i Norge og store prisforskjeller mellom regioner. Målet med seminarserien var å diskutere
og systematisere det tverrfaglige faktaunderlaget som forskningsmiljøene har utviklet innenfor tematikken.
Med tanke på tidsperspektivet så vi at dette kunne gjøres som en serie seminarer/workshops med avgrenset
tematikk. Konklusjonene oppsummeres i denne rapporten, som trekker sammen læring og syntese på tvers av
workshopene
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

 • Norges forskningsråd / 257632
 • Norges forskningsråd / 257588
 • Norges forskningsråd / 257660
 • Norges forskningsråd / 286183
 • Norges forskningsråd / 321954
 • Norges forskningsråd / 296205
 • Norges forskningsråd / 295704
 • Norges forskningsråd / 257626

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

 • SINTEF Energi AS / Energisystemer
 • Norges Handelshøyskole
 • Institutt for energiteknikk
 • Statistisk sentralbyrå
 • CICERO Senter for klimaforskning
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • SINTEF Energi AS / Termisk energi
 • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Universitetet i Oslo
 • Fridtjof Nansens institutt

År

2023

Forlag

NTNU

Hefte nr.

01/2023

Vis denne publikasjonen hos Cristin