Til hovedinnhold
Norsk English

Leverandørkjedesikkerhet - Relevante krav for nettselskapers innkjøpsprosesser

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultater fra gjennomgang av tidligere NVE‐rapporter rundt temaet leverandørkjedesikkerhet, supplert med et litteratursøk blant nyere akademisk litteratur og diskusjoner med et lite utvalg av bransjeaktører, og anbefaler basert på dette, et sett med anbefalinger til krav knyttet til anskaffelse av IT og OT, med spesielt fokus på leverandørkjede.

Det er utarbeidet anbefalinger til må‐ og bør‐krav, rettet spesielt mot små og mellomstore nettselskap til bruk i anskaffelsesprosesser.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat / 102028038

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Energi AS

År

2023

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2023:00121

ISBN

978‐82‐14‐07944‐9

Vis denne publikasjonen hos Cristin