Til hovedinnhold
Norsk English

Kuldebransjens bidrag til fremtidens miljø- og klimanøytrale matprosessering

Sammendrag

For å opprettholde kvalitet og mattrygghet, blir kjøling og frysing brukt på rundt 60 % av all mat over hele kjeden. Dette er energikrevende prosesser og en stor kilde til utslipp.

Matindustrien har allerede gjort betydelig innsats for å redusere energibruken. Mye av innsatsen har blitt gjort gjennom relativt enkle forbedringer, som optimalisering av prosesser, vedlikehold og modifiseringer. Dette betyr at en videre redusering av energibruk og utslipp vil kreve enda større innsats, mer avansert teknologi og større endringer av dagens praksis.

Workshopen hadde følgende tematiske innlegg:
- Status for oppnåelse av FNs bærekraftsmål
- EU-prosjektet ENOUGH
- Taksonomiens betydning for norske bedrifter
- Termisk energilagring
- Tareindustriens energibehov
- Muligheter for prosjektsamarbeid i norsk matverdikjede

Kategori

Faglig foredrag

Oppdragsgiver

  • EC/H2020 / 101036588
  • Norges forskningsråd / 333163

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

Presentert på

Kuldebransjens bidrag til fremtidens miljø- og klimanøytrale matprosessering

Sted

Clarion Hotel the Edge, Tromsø

Dato

27.04.2022 - 27.04.2022

Arrangør

SINTEF Ocean, NTNU, Norsk Kjøleteknisk Forening, Tekna

År

2022

Vis denne publikasjonen hos Cristin