Til hovedinnhold
Norsk English

Jod i tang og tare – er det et problem for bruk i norsk husdyrproduksjon?

Sammendrag

Dyrking av makroalger (tang og tare) som ingrediens i fôr til husdyr har stor oppmerksomhet
verden over. Produksjon av alger skjer i havet og ikke i konkurranse med arealer for produksjon
av mat. Makroalger finnes i mange ulike former, størrelse og farger, og sammensetningen
avhenger av art, hvor de vokser og årstid. Det tilgjengelige næringsinnholdet er høyere i røde
(for eksempel fjørehinne og søl) og grønne (for eksempel havsalat) arter enn brune arter (for
eksempel sukkertare og butare). Sammenlignet med røde og grønne arter, har brune arter
generelt høy biomasse, men et lavere proteininnhold, og karbohydratene er ufordøyelige for
enmaga dyr. Brunalgene har et høyt mineralinnhold, i tillegg til sekundære metabolitter som
er interessante. Phlorotanniner er eksempler på slike sekundære metabolitter.
Les publikasjonen

Kategori

Populærvitenskapelig artikkel

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 308942
  • MABIT / UB0086

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Norsk institutt for bioøkonomi
  • Ukjent
  • SINTEF Industri / Bioteknologi og nanomedisin

År

2022

Publisert i

NIBIO POP

ISSN

2464-1170

Årgang

8

Hefte nr.

24

Vis denne publikasjonen hos Cristin