Til hovedinnhold
Norsk English

Omarbeiding av veileder til sikkerhet for "Avanserte måle- og styringssystemer" (AMS) i avregningsforskriften

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet for RME i forbindelse med oppdraget "Omarbeidelse av veileder til sikkerhet for "Avanserte måle- og styringssystemer" (AMS) i avregningsforskriften. Oppdraget ble etablert etter en anbudsrunde høsten 2021.

Denne rapporten beskriver arbeidet fram mot en omarbeidet veileder til sikkerhet i AMS. Det er gjennomført en litteraturstudie basert på relevante dokumenter knyttet til utvikling av sikkerhet i AMS, og gjeldende regelverk knyttet til sikkerhet for AMS er presentert. I tillegg er det gjort en vurdering av hvordan NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet passer med gjeldende regelverk.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2022

Forlag

Reguleringsmyndigheten for energi

ISBN

978-82-410-2219-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin