Til hovedinnhold
Norsk English

Transformatorgjennomføringer - Tilstandskontroll og anbefalinger

Sammendrag

Prosjektet "Tilstandskontroll av transformatorgjennomføringer" har hatt som mål å fremskaffe nødvendige metoder samt kunnskap for å kunne foreta en tilstandsevaluering av transformatorgjennomføringer.
Hovedvekten av transformatorgjennomføringer i Norge er av olje-i-papir type og det er også for denne typen det har vært rapportert havarier. Det er ikke funnet noen sammenheng mellom alder og sannsynlighet for havari. Også feillagrede reservegjennomføringer kan ha en svekket tilstand.
Dielektrisk responsmåling (DFR), oppløst gassanalyse (DGA) og måling av elektriske delutladninger (PD) er metoder som hver for seg eller i kombinasjon kan avdekke de fleste begynnende feil/degradering i transformatorgjennomføringer. For PD-måling i felt har det blitt utviklet og testet en metode som undertrykker ekstern støy og gjør det mulig å tilordne PD til riktig fase.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Elkraftteknologi
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • SINTEF AS

År

2022

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2022:00476

ISBN

978-82-14-075267

Vis denne publikasjonen hos Cristin