Til hovedinnhold
Norsk English

IKT-sikkerhet og uavhengighet

Sammendrag

Petroleumstilsynets regelverk har krav om uavhengighet mellom systemer både i
styringsforskriften og innretningsforskriften. Dessuten finnes det tilsvarende krav i for eksempel IEC 61508 og IEC 61511 som pekes på i veiledningene til forskriftene. Denne rapporten vurderer hvorvidt disse kravene blir utfordret med mulige framtidige tekniske løsninger og hvordan en kan bidra til at kravene oppfylles.
Vi har her fokus på storulykker og ikke avhengigheter som kan føre til tapt produksjon. Ved vurdering av IKT-sikkerhet i industrielle IKT-systemer (OT-systemer) er vårt fokus på tilsiktede hendelser og vi ser spesielt på tilgjengelighet og integritet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • Ukjent
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • Universitetet i Stavanger
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies
  • SINTEF Konsernstab

År

2021

Forlag

SINTEF akademisk forlag

Vis denne publikasjonen hos Cristin