Til hovedinnhold
Norsk English

Økt overlevelse - et viktig bidrag til en grønnere laksenæring

Sammendrag

I tillegg til en potensiell økt bruttoverdi på anslagsvis 12-13 milliarder NOK, så har økt overlevelse i laksenæringen potensial til å redusere karbonavtrykket til norsk laks med opptil 10%. Dette viser en ny matematisk modell utarbeidet av SINTEF Ocean. Innføringen av EUs taksonomikrav fra 2023 vil omfatte havbruksnæringen, hvor slike modeller og tilhørende konkrete løsningstiltak for å redusere klimagassutslippene i produksjon vil bli uunnværlige.

Kategori

Populærvitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi

År

2021

Publisert i

Norsk Fiskeoppdrett

ISSN

0332-7132

Hefte nr.

8

Side(r)

86 - 89

Vis denne publikasjonen hos Cristin