Til hovedinnhold

Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective

Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective

Kategori
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Oppdragsgiver
 • Research Council of Norway (RCN) / 295174
 • EC/H2020 / 101003805
 • EC/H2020 / 860720
 • Research Council of Norway (RCN) / 301157
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
 • Amy Lusher
 • Rachel Hurley
 • Hans Peter H Arp
 • Andrew Booth
 • Inger Lise Nerland Bråte
 • Geir W. Gabrielsen
 • Alessio Gomiero
 • Tania Gomes
 • Bjørn Einar Grøsvik
 • Norman Green
 • Marte Haave
 • Ingeborg G. Hallanger
 • Claudia Halsband
 • Dorte Herzke
 • Erik J Joner
 • Tanja Kögel
 • Kirsten Rakkestad
 • Sissel B. Ranneklev
 • Martin Wagner
 • Marianne Olsen
Institusjon(er)
 • Universitetet i Bergen
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges Geotekniske Institutt
 • SINTEF Ocean / Klima og miljø
 • Norsk Polarinstitutt
 • NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Havforskningsinstituttet
 • Akvaplan Niva AS
 • UiT Norges arktiske universitet
 • NILU - Norsk institutt for luftforskning
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Vitenskapskomiteen for mat og miljø
År
Publisert i
Environment International
ISSN
0160-4120
Forlag
Elsevier
Årgang
157