Til hovedinnhold

Thermal management of an interventional medical device with double layer encapsulation

Thermal management of an interventional medical device with double layer encapsulation

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Nu Bich Duyen Do
  • Erik Andreassen
  • Stephen Edwardsen
  • Anders Lifjeld
  • Knut Aasmundtveit
  • Hoang-Vu Nguyen
  • Kristin Imenes
Institusjon(er)
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • GE Vingmed Ultrasound AS
Dato
05.07.2021
År
Publisert i
Experimental heat transfer
ISSN
0891-6152