Til hovedinnhold
Norsk English

Analyse marint restråstoff 2019

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæring i 2019. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. Nytt for året er at rapporten har samlet et utvalg FoU-prosjekter som arbeider, eller har arbeidet, med å løfte verdiskapingen av restråstoff som ikke utnyttes - og det som utnyttes - i dag.

I 2019 oppstod det ca. 964 000 tonn restråstoff fra tilgjengelig råstoff på 3,55 millioner tonn fra fiskeri- og havbruksnæringen. Omtrent 84 % utnyttes (812 000 tonn) og anvendes som ingredienser inn i ulike typer fôr, som produkter til humant konsum eller biogass/energi. I størrelsesorden 154 500 tonn, hovedsakelig fra hvitfisksektoren, utnyttes ikke ved at fisken sløyes eller prosesseres om bord på fartøyene uten at restråstoffet bringes på land.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901605

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Kontali Analyse AS

År

2020

Forlag

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

ISBN

978-82-14-06549-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin