Til hovedinnhold
Norsk English

Analyse marint restråstoff 2020

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæring i 2020. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål.

I 2020 oppstod det ca. 1 million tonn restråstoff fra tilgjengelig råstoff på 3,77 millioner tonn fra fiskeri- og havbruksnæringen. Omtrent 85 % er beregnet utnyttet (861 000 tonn) og anvendes som ingredienser inn i ulike typer humant konsum, fôr, eller biogass/energi. I størrelsesorden 158 000 tonn, hovedsakelig fra hvitfisksektoren, utnyttes ikke ved at fisken sløyes eller prosesseres om bord på fartøyene uten at restråstoffet bringes på land.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901605

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Kontali Analyse AS

År

2021

Forlag

SINTEF Ocean

ISBN

978-82-14-07657-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin