Til hovedinnhold
Norsk English

Analyse marint restråstoff 2020

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæring i 2020. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål.

I 2020 oppstod det ca. 1 million tonn restråstoff fra tilgjengelig råstoff på 3,77 millioner tonn fra fiskeri- og havbruksnæringen. Omtrent 85 % er beregnet utnyttet (861 000 tonn) og anvendes som ingredienser inn i ulike typer humant konsum, fôr, eller biogass/energi. I størrelsesorden 158 000 tonn, hovedsakelig fra hvitfisksektoren, utnyttes ikke ved at fisken sløyes eller prosesseres om bord på fartøyene uten at restråstoffet bringes på land.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Kontali Analyse AS

År

2021

Forlag

SINTEF Ocean

ISBN

978-82-14-07657-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin