Til hovedinnhold

Vacancy diffusion in palladium hydrides

Vacancy diffusion in palladium hydrides

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Notur/NorStore / nn9259k
  • Research Council of Norway (RCN) / 281824
  • Notur/NorStore / nn2615k
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
År
Publisert i
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP
ISSN
1463-9076
Forlag
Royal Society of Chemistry (RSC) Publishing
Årgang
23
Side(r)
13680 - 13686