Til hovedinnhold

Autonomi, kybernetikk og fjernstyring for fartøysbaserte operasjoner i eksponert havbruk

Autonomi, kybernetikk og fjernstyring for fartøysbaserte operasjoner i eksponert havbruk

Kategori
Vitenskapelig foredrag
Sammendrag
Foredraget vil presentere pågående prosjektaktiviteter innenfor områdene autonomi, fjernstyring og robotikk knyttet til havbruk generelt, og lakseoppdrett spesielt. SINTEF Ocean har de siste 8 årene, i tett samarbeid med industri, forsket på ubemannede fartøy og fjernstyringsteknologi for havbruksanlegg, hvorav de mest relevante prosjekter er MerdROV (NFR prosjekt nr. 217541), ARTIFEX (NFR prosjekt nr. 256241), CageReporter (NFR prosjekt nr. 269087), RACE og SFI EXPOSED. Resultatene fra forsøk i fullskala viser at autonome navigasjonssystemer for undervanns- og overvannsdroner kan benyttes på fullskala-anlegg med stor biomasse.

Artifex konseptet peker mot et "hangarskip-konsept" for samtidig drift av ROV-er, AUV-er, UAV-er og andre typer verktøy med mål å utføre kontaktløse og autonome oppgaver på offshore havbruksanlegg. Dette skal øke automatisering, autonomi og fjernstyringsmuligheter, samt definere nye forretningsmodeller for tjenesteleverandører i havbruk. Det vil si at det må identifiseres relevante standarder for fremtidige autonome og kontaktløse operasjoner ved eksisterende og havbruksanlegg, inkludert standarder for DP-fartøyoperasjoner, luftoperasjoner med droner, sikkerhetsinstrumenterte systemer og sikkerhetsrelaterte programvarekomponenter for automatiske, autonome og fjernstyrte enheter. Metodene, som for eksempel HAZID-metoden, bør derfor brukes på kontaktløse DP-operasjoner og autonome operasjoner ved havbruksanlegg for å identifisere risikomatriser, tilpasset oppdrettsnæringen.

Med tanke på undervannsoperasjoner utvikles det maskinsynalgoritmer, kontrollsystemer og kunstig intelligens teknikker for ROV-er / AUV-er som opererer i den bølgepåvirkede sonen på oppdrettsanlegg, med mål å øke automatisering, autonomi og fjernkontrollfunksjonene, inkludert lette intervensjonsoppgaver.

Eksempler fra teoretiske studier og praktiske demonstrasjoner i felt vil bli presentert.
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 237790
  • Norges forskningsråd / 256241
  • Norges forskningsråd / 217541
  • Norges forskningsråd / 269087
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Presentert på
HAVBRUK 2020
Sted
Online
Dato
09.06.2020 - 10.06.2021
Arrangør
Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
År