Til hovedinnhold
Norsk English

Autonomi, kybernetikk og fjernstyring for fartøysbaserte operasjoner i eksponert havbruk

Sammendrag

Foredraget vil presentere pågående prosjektaktiviteter innenfor områdene autonomi, fjernstyring og robotikk knyttet til havbruk generelt, og lakseoppdrett spesielt. SINTEF Ocean har de siste 8 årene, i tett samarbeid med industri, forsket på ubemannede fartøy og fjernstyringsteknologi for havbruksanlegg, hvorav de mest relevante prosjekter er MerdROV (NFR prosjekt nr. 217541), ARTIFEX (NFR prosjekt nr. 256241), CageReporter (NFR prosjekt nr. 269087), RACE og SFI EXPOSED. Resultatene fra forsøk i fullskala viser at autonome navigasjonssystemer for undervanns- og overvannsdroner kan benyttes på fullskala-anlegg med stor biomasse.

Artifex konseptet peker mot et "hangarskip-konsept" for samtidig drift av ROV-er, AUV-er, UAV-er og andre typer verktøy med mål å utføre kontaktløse og autonome oppgaver på offshore havbruksanlegg. Dette skal øke automatisering, autonomi og fjernstyringsmuligheter, samt definere nye forretningsmodeller for tjenesteleverandører i havbruk. Det vil si at det må identifiseres relevante standarder for fremtidige autonome og kontaktløse operasjoner ved eksisterende og havbruksanlegg, inkludert standarder for DP-fartøyoperasjoner, luftoperasjoner med droner, sikkerhetsinstrumenterte systemer og sikkerhetsrelaterte programvarekomponenter for automatiske, autonome og fjernstyrte enheter. Metodene, som for eksempel HAZID-metoden, bør derfor brukes på kontaktløse DP-operasjoner og autonome operasjoner ved havbruksanlegg for å identifisere risikomatriser, tilpasset oppdrettsnæringen.

Med tanke på undervannsoperasjoner utvikles det maskinsynalgoritmer, kontrollsystemer og kunstig intelligens teknikker for ROV-er / AUV-er som opererer i den bølgepåvirkede sonen på oppdrettsanlegg, med mål å øke automatisering, autonomi og fjernkontrollfunksjonene, inkludert lette intervensjonsoppgaver.

Eksempler fra teoretiske studier og praktiske demonstrasjoner i felt vil bli presentert.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 237790
  • Norges forskningsråd / 256241
  • Norges forskningsråd / 217541
  • Norges forskningsråd / 269087

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

Presentert på

HAVBRUK 2020

Sted

Online

Dato

09.06.2020 - 10.06.2021

Arrangør

Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

År

2020

Vis denne publikasjonen hos Cristin