Til hovedinnhold
Norsk English

Fjerning av klimagasser fra atmosfæren er mulig – og tvingende nødvendig

Sammendrag

Nei, det er ikke science fiction. Skal vi greie å stanse de menneskeskapte klimaendringene i tråd med Parisavtalen, er det ikke lenger nok bare å kutte utslipp.

Om vi skal begrense global oppvarming til 1,5 grader, trengs også klimapositiv teknologi, ifølge FNs klimapanel. Altså løsninger som fjerner klimagass fra atmosfæren.

Kategori

Populærvitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Administrasjon
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Energi AS

År

2021

Publisert i

Aftenposten Viten

ISSN

2464-3033

Vis denne publikasjonen hos Cristin