Til hovedinnhold
Norsk English

Er fleksibilitet alltid et godt alternativ til nettutbygging?

Sammendrag

Fleksibilitetsløsninger kan nok ikke alltid forhindre nettinvesteringer og erstatte tradisjonelle løsninger for å løse nettutfordringer. Men hvordan kan vi vurdere alle de nye og tradisjonelle løsningene opp mot hverandre og regne på kost, nytte og risiko? CINELDI utvikler rammeverk og metodikk for nettplanlegging der fleksibilitet er satt i system.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 257626

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

Presentert på

Fagseminar om fleksibilitet i distribusjonsnettet

Sted

Teams

Dato

20.04.2021

Arrangør

Smartgridsenteret og FME CINELDI

År

2021

Vis denne publikasjonen hos Cristin