Til hovedinnhold

Er fleksibilitet alltid et godt alternativ til nettutbygging?

Er fleksibilitet alltid et godt alternativ til nettutbygging?

Kategori
Vitenskapelig foredrag
Sammendrag
Fleksibilitetsløsninger kan nok ikke alltid forhindre nettinvesteringer og erstatte tradisjonelle løsninger for å løse nettutfordringer. Men hvordan kan vi vurdere alle de nye og tradisjonelle løsningene opp mot hverandre og regne på kost, nytte og risiko? CINELDI utvikler rammeverk og metodikk for nettplanlegging der fleksibilitet er satt i system.
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 257626
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
Presentert på
Fagseminar om fleksibilitet i distribusjonsnettet
Sted
Teams
Dato
20.04.2021
Arrangør
Smartgridsenteret og FME CINELDI
År