Til hovedinnhold

Evaluating the environmental and social impacts of selected food supply chains of the VALUMICS project

Evaluating the environmental and social impacts of selected food supply chains of the VALUMICS project

Kategori
Populærvitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • EC/H2020 / 727243
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • University College Dublin - National University of Ireland, Dublin
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Háskóli Íslands
År
Publisert i
Aquaculture Europe