Til hovedinnhold

The importance of interdisciplinarity in accommodating patient needs among Norwegian nurses

The importance of interdisciplinarity in accommodating patient needs among Norwegian nurses

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • St. Olavs Hospital HF
  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF AS
Dato
14.01.2021
År
Publisert i
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing
ISSN
1351-0126
Forlag
Blackwell Publishing