Til hovedinnhold

Trondheim Spektrum under vann – Samfunnsøkonomiske konsekvenser av flom, stormflo og havstigning

Trondheim Spektrum under vann – Samfunnsøkonomiske konsekvenser av flom, stormflo og havstigning

Kategori
Mastergradsoppgave
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 237859
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
  • Trondheim kommune
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner