Til hovedinnhold
Norsk English

Trondheim Spektrum under vann – Samfunnsøkonomiske konsekvenser av flom, stormflo og havstigning

Kategori

Mastergradsoppgave

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 237859

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
  • Trondheim kommune
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner

År

2020

Forlag

UiO

Vis denne publikasjonen hos Cristin