Til hovedinnhold

Interagency collaboration for early identification and follow-up of mental health problems in residential youth care: evaluation of a collaboration model

Interagency collaboration for early identification and follow-up of mental health problems in residential youth care: evaluation of a collaboration model

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Helse
  • NTNU Samfunnsforskning AS
År
Publisert i
Nordic Social Work Research
ISSN
2156-857X
Forlag
Routledge