Til hovedinnhold

Norwegian Emergency Towing Service – Past – Present and Future

Norwegian Emergency Towing Service – Past – Present and Future

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
År
Publisert i
TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
ISSN
2083-6473
Årgang
14
Hefte nr.
1