Til hovedinnhold

Gjør det enklere å planlegge og vedlikeholde naturbaserte overvannsløsninger

Gjør det enklere å planlegge og vedlikeholde naturbaserte overvannsløsninger

Kategori
Fagartikkel
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 237859
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Infrastruktur
År
Publisert i
Byggeindustrien
ISSN
0332-7086
Hefte nr.
12