Til hovedinnhold

Single digit parts-per-billion NOx detection using MoS2/hBN transistors

Single digit parts-per-billion NOx detection using MoS2/hBN transistors

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 245963
  • Research Council of Norway (RCN) / 295864
  • Research Council of Norway (RCN) / 280788
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
  • University of Sindh
  • SINTEF Digital / Microsystems and Nanotechnology
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Indian Institute of Technology, New Delhi
  • University of Tsukuba
År
Publisert i
Sensors and Actuators A-Physical
ISSN
0924-4247
Årgang
315