Til hovedinnhold
Norsk English

Kan «refreshed» fiskeprodukt erstatta ferske?

Sammendrag

«Refreshed» produkt har for lengst gjort sitt inntog i den norske daglegvarehandelen. Både i Noreg og ellers i Europa. Kvitfiskprodukt som har vore frosne, lagra og tinte, vert selde som «refreshed» produkt til forbrukarar. Men, lat oss kalla ein spade for ein spade – «refreshed» er nok for dei fleste best kjent som tint fisk. Dette gjev fleire fordelar knytt til å gjera produktet haldbart, svinn og økonomi. Det er også ein god strategi for å kunna tilby marknaden stabile leveransar gjennom heile året. Men, kvifor er tinte produkt viktige for norsk fiskerinæring? Og kan dei erstatta ferske produkt?

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901596

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2020

Vis denne publikasjonen hos Cristin