Til hovedinnhold

Occupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective

Occupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 254899
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • NTNU Samfunnsforskning AS
  • SINTEF Digital / Helse