Til hovedinnhold

A GIS-Based tool for Optimizing C-ITS Communication Infrastructure

A GIS-Based tool for Optimizing C-ITS Communication Infrastructure

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • Statens vegvesen Vegdirektoratet
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
IEEE conference proceedings
Bok
2019 IEEE 90th Vehicular Technology Conference (VTC2019-Fall)
Hefte nr.
2019
ISBN
978-1-7281-1220-6