Til hovedinnhold

How adolescents use an online question-answer (QA) service to address their mental issues

How adolescents use an online question-answer (QA) service to address their mental issues

Kategori
Sammendrag/abstract
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
  • NTNU Samfunnsforskning AS
År
Publisert i
European Journal of Public Health
ISSN
1101-1262
Forlag
Oxford University Press
Årgang
29