Til hovedinnhold

Offshore fartøysoperasjoner

Offshore fartøysoperasjoner

Kategori
Kronikk
Sammendrag
Gjennom 50 år med virksomhet på norsk sokkel har norsk maritim industri og instituttsektoren opparbeidet en betydelig kunnskap om, og erfaring med, avanserte og krevende fartøyoperasjoner. For å kunne møte de grønne og digitale skiftene vi nå står ovenfor, er det viktig å verdsette og videreutvikle den kompetansen enkeltindivider og oljebransjen som helhet har.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
År
Publisert i
Skipsrevyen
ISSN
0800-2282
Årgang
September
Side(r)
50 - 51