Til hovedinnhold

Construct validity of eoSim - a low-cost and portable laparoscopic simulator

Construct validity of eoSim - a low-cost and portable laparoscopic simulator

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Saira Mauland Mansoor
  • Cecilie Våpenstad
  • Ronald Mårvik
  • Tom Birger Glomsaker
  • Marte Bliksøen
Institusjon(er)
  • Oslo universitetssykehus HF
  • Vestre Viken HF
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • St. Olavs Hospital HF
  • SINTEF Digital / Helse
År
Publisert i
MITAT. Minimally invasive therapy & allied technologies
ISSN
1364-5706
Årgang
29
Hefte nr.
5
Side(r)
261 - 268