Til hovedinnhold

Extended Abstract: Cutting Cost of CO2 Capture in Process Industry CO2stCap

Extended Abstract: Cutting Cost of CO2 Capture in Process Industry CO2stCap

Kategori
Sammendrag/abstract
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • Chalmers tekniska högskola
  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • Ukjent