Til hovedinnhold

Havnæringene i nord - næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040

Havnæringene i nord - næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040

Kategori
Rapport
Sammendrag
Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot 2040.

Studien viser et betydelig vekstpotensial for fiskeri og havbruk, maritim, samt olje og gass, samtidig som mer umodne næringer som havvind, havbunnsmineraler og nye marine arter representerer muligheter for økt næringsaktivitet i Nord-Norge. Fremtidig vekst vil være avhengig av et videre fokus på bærekraftig ressursforvaltning, forutsigbare rammevilkår og teknologiutvikling for mer effektiv og sikker aktivitet i de nordlige havområdene.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Konsernstab
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2018
Forlag
SINTEF Nord AS
ISBN
978-82-14-06796-5