Til hovedinnhold

Beslutningsstøtteverktøy for etablering av en bio-sirkulær industriklynge i Orkdalsregionen. Forberedende prosjekt

Beslutningsstøtteverktøy for etablering av en bio-sirkulær industriklynge i Orkdalsregionen. Forberedende prosjekt

Kategori
Rapport
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
År
Forlag
SINTEF Industri
Hefte nr.
2019:00519
ISBN
978-82-14-06359-2