Til hovedinnhold

Scenarieutvikling for lavutslippssamfunnet - podcast

Scenarieutvikling for lavutslippssamfunnet - podcast

Kategori
Lydmateriale
Sammendrag
https://www.ntnu.no/web/censes/enersikt-podcast
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 209697
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer