Til hovedinnhold

Aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr

Aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr

Kategori
Rapport
Sammendrag
Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med
hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten.
Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring og barrierestyring.
Sammenstillingen baserer seg på en gjennomgang av rundt 100 dokumenter. Disse
fokuserer i stor grad på utfordringer hvor det er behov for forbedring. Utfordringene er
systematisert i åtte tema med hensyn til tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging.
Utvalgte utfordringer er identifisert og tilhørende problemstillinger definert.
Rapporten gir et grunnlag for valg av problemstillinger for nærmere utdyping i en
hovedstudie. I tillegg utgjør den et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes både internt hos
Ptil, blant annet til planlegging av tilsynsaktiviteter, og hos næringen forøvrig. Operatører
og leverandører kan benytte informasjonen i rapporten til kontinuerlig forbedring av egen
vedlikeholds- og barrierestyring.
Oppdragsgiver: Petroleumstilsynet
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102016514-2
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:01086
ISBN
9788214068597