Til hovedinnhold
Norsk English

Menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret

Sammendrag

Denne rapporten beskriver menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettsfisk. Målet med arbeidet har vært økt kunnskap om medvirkende og bakenforliggende årsaker til rømming.

Resultatene som presenteres er basert på intervju med ansatte om faktiske rømmingshendelser. Årsakskategorier for menneskelige og organisatoriske faktorer er utarbeidet basert på intervjuene og tidligere forskning. Årsakskategorier for menneskelige faktorer inkluderer: kompetanse og erfaring, yteevne og kommunikasjon. Organisatoriske faktorer inkluderer: planlegging, opplæring, bemanning og arbeidstid, drift og vedlikehold, krav, valg og vurderinger.

Rapporten presenterer også tiltak som kan bidra til å hindre rømming, og kan brukes av næringen i forebyggende arbeid, til opplæring og til å finne årsaker i etterkant av
rømming.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2018

Forlag

SINTEF Ocean AS

Hefte nr.

2018:01362

ISBN

978-82-14-06773-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin