Til hovedinnhold

How Does Low Relative Humidity Affect Perceived Air Quality, Thermal Comfort and Symptoms in Modern Office Buildings in Cold Climates?

How Does Low Relative Humidity Affect Perceived Air Quality, Thermal Comfort and Symptoms in Modern Office Buildings in Cold Climates?

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 255375
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • OsloMet - storbyuniversitetet
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
År
Forlag
Springer
Bok
Cold Climate HVAC 2018 - Sustainable Buildings in Cold Climates
Hefte nr.
1
ISBN
978-3-030-00662-4
Side(r)
899 - 909