Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen

Sammendrag

Det er beskrevet et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje som ikke krever oppvarming,er kompakt og potensielt vil kunne gi svært høy kvalitet på råoljen. Det er også gitt en lønnsomhetsbetraktning av konseptet.
Det ble gjennomført forsøk i laboratorieskala for å kvantifisere forskjeller i utbytter og oljekvalitet
ved ulike prosesstemperaturer. I forsøkene hadde oljene ved alle prosesstemperaturene et peroksidtall: PV < 1,0 meq peroksider/kg olje. Råoljer som importeres til Norge for bruk som kosttilskudd og til farmasøytiske produkter har en PV mellom 3 og 20 meq peroksider/kg olje. Det vil si at oljene produsert av ferskt selråstoff i dette forsøket er av høyere kvalitet enn sør-amerikanske råoljer på markedet. Seloljen hadde også PV-verdier langt under de maksimale verdiene for opprensede oljer, selv om denne oljen ikke hadde vært igjennom en renseprosess.
Det er også gjennomført markedskartlegging for selolje til humant konsum/helsekost. Det lave innholdet av totalt omega-3, i forhold til andre marine oljer, gjør selolje lite utsatt for oksidasjon og uønsket smak og lukt. Selolje har også en annen fettsyreprofil og posisjonering av fettsyrene enn andre marine oljer. Det antas, men er ennå ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert, at dette
fører til at fettsyrene i selolje lettere tas opp i kroppens membranlipider og således gir en bedre helseeffekt enn andre marine omega-3 oljer. Om man klarer å produsere og distribuere en selolje med høy kvalitet anses segmentet beriket mat som svært lovende.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2013

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-05648-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin