Til hovedinnhold
Norsk English

Effektive Verdikjeder i Skognæringen i Nordland og Trøndelag

Sammendrag

SAMMENDRAG
Det er i prosjektet utviklet analyseverktøy for skognæringa der man kombinerer effektiv logistikk med analyser av mulighetene for utvidelse av eksisterende industri og utvikling av ny industri, og med ringvirkninger i form av verdiskaping. Analyseverktøyet anvendes på ulike scenarioer utarbeidet i samarbeid med partnerne.

Denne rapporten oppsummerer case-kjøringer, analyser og resultater fra prosjektet, samt forutsetninger for analysene som er utført.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 239093

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2017

Forlag

SINTEF akademisk forlag

Hefte nr.

2017:00366

Vis denne publikasjonen hos Cristin