Til hovedinnhold

Workshop sløyemaskin hvitfisk - Mer skånsom håndtering av biprodukter

Workshop sløyemaskin hvitfisk - Mer skånsom håndtering av biprodukter

Kategori
Rapport
Sammendrag
Med bakgrunn innspill fra norsk hvitfisknæring har FHF satt i gang en prosess for om mulig å få opp utviklingsprosjekt for ny sløyemaskinteknologi som er mer skånsom for innmaten som gir biprodukt med høyere verdi, har mindre feilskjær under sløying og har høyere kapasitet enn det dagens maskiner har. Det ble derfor etablert et forprosjekt høsten 2015 med en styringsgruppe representert fra både landindustri og fiskeriflåten og en prosjektgruppe med prosjektledelse fra SINTEF Fiskeri og havbruk AS.

Det ble gjennomført en workshop i Tromsø den 21. oktober 2015 om dette temaet for deltakere fra hvitfiskindustrien, biproduktbedrifter og leverandørbedrifter.

Hovedkonklusjonen fra workshopen var at det er et behov hos industrien om å få utviklet ny og forbedret sløyeteknologi for hvitfisk.

Det anbefales derfor at FHF i løpet av 2016 lyser ut midler som leverandørbedrifter kan søke på for å videreutvikle eksisterende sløyemaskiner eller utvikle helt nye løsninger.
Oppdragsgiver
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901168
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
Forlag
SINTEF Fiskeri og Havbruk
ISBN
978-82-14-06020-1