Til hovedinnhold

Needleless electrospun nanofibers containing microcapsules: a methodology for self-supported microcontainers

Needleless electrospun nanofibers containing microcapsules: a methodology for self-supported microcontainers

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Industri / Bioteknologi og nanomedisin
År
Publisert i
International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA)
ISSN
2248-9622
Årgang
7
Hefte nr.
6
Side(r)
100 - 104