Til hovedinnhold
Norsk English

Laksetrappene i Salangselva : vurdering av tilstand og funksjon

Sammendrag

Til tross for bygging av laksetrapper i Salangselva fra 1930-tallet har det foreløpig ikke etablert seg en permanent og livskraftig bestand av laks oppstrøms trappene. Observasjon av laks og ikke minst sjøørret ovenfor trappene indikerer at fisken vandrer forbi. Dette, samt et stort innslag av rømt oppdrettslaks og en generelt svak bestand av laks nedstrøms trappene kan bety at problemene hos elvas laksebestand også skyldes andre faktorer enn laksetrappene. Det er likevel ikke tvil om at de i alt 6 trappene representerer vandringshindringer for fisken, delvis pga. utforming, delvis pga. skader på konstruksjonene. På en befaring i juni i år ble alle trappene besiktiget. Funksjon og tilstand ble vurdert visuelt ut fra forholdene på befaringsdagen. Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra befaringen, og foreslår hvilke tiltak som bør gjennomføres i prioritert rekkefølge. De fleste tiltakene er små støpe- og sprengningsarbeider som kan utføres lokalt, og som tilsammen kan gi en god effekt på oppvandringen hos laks, sjøørret og sjørøye i Salangselva. Dette kan framskynde og utvikle en utnyttelse av de betydelige produksjonsområdene oppstrøms fisketrappene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hans-Petter Fjeldstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2016

Forlag

SINTEF Energi

Hefte nr.

TR A7587

ISBN

978-82-594-3672-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin